Deváťáci ze ZŠ E. Valenty: Světová škola nás naučila lépe komunikovat a připravovat programy téměř sami (Příběh k Ceně inspirace 2023 – ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52)

Už se nebojí mluvit do kamery nebo před ostatními dětmi. Vědí, proč jsou pro nás důležité včely a proč je chránit a umí zorganizovat i akci pro veřejnost. To všechno se naučili Karola, Lukáš, Tereza a jejich spolužáci zapojením do programu Světová škola.

Základní škola E. Valenty v Prostějově je do programu Světové školy zapojená od roku 2017. Stálých členů školního týmu je okolo dvaceti, ale počet se mění. “Přišlo spoustu nových dětí hlavně z prvního stupně. Ti mladší se zapojují na konkrétní akce, vezou se, učí se to a čím jsou starší, tím víc se zapojují do organizace a vymýšlení,” popisuje koordinátorka programu na škole Jitka Šmehlíková, jak to u nich funguje.

Už si to zorganizují sami

V loňském roce byla hlavní témata, kterým se žáci v rámci Světové školy věnovali,  včely a postavení žen ve společnosti. “Včelí den byl jeden z nejpovedenějších projektů. Dali jsme do toho velký kus práce, děti i učitelé se zapojili do rozhovorů, které jsme vytvářeli,” vypichuje Lukáš jednu z hlavních akcí, které byl součástí. 
Žáci vytvářeli videa o včelách a měli i stánek na veletrhu Ekoplaneta v Kroměříži. Tam zorganizovali workshopy pro veřejnost s tématem udržitelnějších variant každodenních produktů. “Díky tomu, že podobnou akci již dělali i ve škole v rámci dílny pro rodiče, věděli co a jak a organizovali si to v podstatě sami,” říká Šmehlíková.
Do projektu zapojili i žáky ze základní školy Jistota pro děti s handicapem. Studenti z prostějovské školy učili spolužáky z Jistoty tzv. včelí tanec pro účely vzdělávacího videa a předávali jim informace o včelách a jejich důležité roli pro životní prostředí.

Komunikace se spolužáky i veřejností

Karola, Lukáš i Tereza se shodují, že hlavním přínosem zapojení se do Světové školy je pro ně překonání strachu z mluvení před lidmi a zlepšení organizačních dovedností, které uplatní i v budoucnu. “Hodně jsem se bála komunikovat s lidmi, ale dost mi pomohly prezentace pro první stupeň,” popisuje Tereza a Karola dodává, že společně s prezentováním se naučila i víc pracovat s mladšími dětmi. To se projevuje už i při běžných aktivitách ve škole. „Včera například zorganizovali famózní halloweenský den pro první stupeň a já jsem vlastně nemusela nic dělat,” potvrzuje Šmehlíková.
Své schopnosti pak uplatňují i při osvětě veřejnosti, kterou zapojují například do akce Ukliďme Česko, v rámci níž pořádají úklid veřejného prostoru Prostějova.

Mezioborové propojení

Velký úspěch slavili žáci v Prostějově i s projektem zabývajícím se postavením žen ve společnosti. V rámci něj propojili celkem tři předměty – v hodinách výtvarné výchovy vytvořili plakáty s příběhy významných žen, během hodin českého jazyka sepsali typický den Afghánky, Češky a Američanky a v informatice dali dohromady prezentaci na téma gender, díky které předali získané informace mladším ročníkům.
Vše vyvrcholilo na třídních schůzkách, kde veškerou práci prezentovali, a navíc připravili dotazník pro rodiče, kterého se zúčastnilo 214 z nich.

Hlavy plné nápadů

A co je čeká příští rok? “Příští rok bychom se chtěli věnovat jídlu a to hned v několika tématech: propojenost světa, životní prostředí a chudoba a nerovnost. Chtěli bychom například zorganizovat fairtrade den, tak uvidíme, jak to dopadne,” nastiňuje Šmehlíková.
I žáci už mají plné hlavy nápadů. “Často se nahrnou ve chvíli, kdy to člověk nečeká. Třeba když jsme byli v Olomouci na setkání Světových škol, tak nás tam napadlo strašně moc nápadů na tenhle rok, takže se teď budeme snažit je zrealizovat.”
Z projektu Světové školy si odnáší nové poznatky nejen žáci, ale i učitelé. To potvrzuje i Jitka Šmehlíková. “Naučila jsem se, že je důležité, abych je do ničeho netlačila, nevnucovala, aby si na to přišli sami a vymysleli to. Já bych to měla sice asi za hodinu hotové, jim to trvá mnohem déle, ale je důležité nechat to plynout. Není to rychlé, ale když je necháte, tak to funguje.”

Markéta Sedláčková a Barbora Báštěcká