Program Světová škola získal nominaci na prestižní evropské ocenění v oblasti globálního rozvojového vzdělávání

22/3/2021

Ministerstvo zahraničních věcí nominovalo program Světová škola na prestižní ocenění Global Education Award, kterou pořádá GENE – Evropská síť pro globální vzdělávání. Ocenění se zaměřuje na dobrou a inspirativní praxi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Cílem ceny je nejen představit kvalitní pedagogy, projekty a vzdělávací programy, které podporují globální rozvojové vzdělávání ve školách, ale nabídnout možnost zemím zapojeným do sítě pro globální vzdělávání učit se od sebe navzájem a čerpat inspiraci i pro rozvoj místních politik. 

Člověk v tísni si nominace Ministerstva zahraničních věcí velmi váží. „Je pro nás důležité, že Ministerstvo zahraničních věcí považuje program Světová škola za natolik kvalitní, aby se ucházel o tuto prestižní cenu. Věřím, že se díky tomu podaří více zviditelnit globální rozvojové vzdělávání, což je pro jeho podporu v českých školách v době, kdy se chystají významné revize rámcových vzdělávacích programů, velmi důležité,“ řekla koordinátorka programu Světová škola Kateřina Sobotková.

Program Světová škola je určen mateřským, základním a středním školám. Oceňuje jejich zájem o globální témata a pomáhá jim do výuky začleňovat projekty týkající se právě globální problematiky. Certifikátem Světová škola se v současné době pyšní 101 českých škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Člověk v tísni v ČR tento program rozvíjí ve spolupráci s organizacemi ADRA a ARPOK.

Finalisté ceny Global Education Award budou představeni 7. dubna, slavnostní vyhlášení vítězů se bude konat 22. dubna 2021.

GENE (Global Education Network Europe) je síť ministerstev, agentur a dalších národních institucí odpovědných za globální vzdělávání v Evropě. GENE podporuje vytváření kontaktních sítí, výměnu zkušeností, výzkum v oblasti koncepcí a politik, přípravu národních strategií a zvyšování kvality v oblasti globálního vzdělávání v evropských zemích. S podporou sekretariátu GENE iniciuje evropský proces vzájemného hodnocení jako součást úsilí o zlepšení globálního vzdělávání, jehož cílem je snažit se o to, aby všichni lidé v Evropě měli přístup ke kvalitnímu globálnímu vzdělávání.