PROGRAM SVĚTOVÁ ŠKOLA SE ZAŘADIL MEZI EVROPSKÉ PROJEKTY UPLATŇUJÍCÍ KVALITNÍ A OSVĚDČENÉ POSTUPY V GLOBÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

19/5/2021

Evropská síť pro globální vzdělávání (GENE) udělila programu Světová škola certifikát Exemplifying Quality in Global Education. Certifikát za kvalitní přístup v globálním rozvojovém vzdělávání je udělován na základě maastrichtských kritérií akcentujících spravedlnost, propojení mezi globální a lokální rovinou a vzdělávací přístup založený na aktivním a participativním přístupu všech účastníků.

Certifikát byl programu Světová škola udělen v rámci nominace na ocenění Global Education Award, kterou GENE – Evropská síť pro globální vzdělávání každoročně pořádá a do které program nominovalo Ministerstvo zahraničí ČR. Následně bude program zahrnut do Kompendia kvality GENE Award 2021 v GE. „Je pro nás cenné, že projekt posuzoval někdo na mezinárodní úrovni a hodnotil ho ve vztahu s mnoha dalšími projekty z celé Evropy. Pokud jsme v konkurenci zemí, které se globálnímu rozvojovému vzdělávání věnují mnohem déle než my, obstáli, získali certifikát kvality a budeme ve sborníku kvalitních praxí, dodává nám to chuť do další práce,“ komentuje úspěch koordinátorka programu Světová škola Kateřina Sobotková.

„Obdržením certifikátu se program Světová škola zařadil mezi mezinárodně uznávané aktivity, které vedou ke zkvalitňování vzdělávání. Zároveň toto ocenění reflektuje i snahu zkvalitňovat samotný přístup ke vzdělávání, a to nejen na úrovni nejrůznějších institucí, ale i na úrovni učitelů a žáků. Ocenění právě těchto, dle mého přesvědčení, potřebných snah, je nesmírně inspirativní pro nás, stejně jako pro školy, které se do projektu zapojují,“ dodává koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání Barbora Málková.

Program Světová škola aktuálně přijímá nové zájemce z řad škol, kterým v následujícím školním roce nabídne metodickou podporu. Pro více informací pište na: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz, tel. 604 204 379

Program Světová škola je určen mateřským, základním a středním školám. Oceňuje jejich zájem o globální témata a pomáhá jim do výuky začleňovat projekty týkající se právě globální problematiky. Certifikátem Světová škola se v současné době pyšní 101 českých škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Člověk v tísni v ČR tento program rozvíjí ve spolupráci s organizacemi ADRA a ARPOK.

GENE (Global Education Network Europe) je síť ministerstev, agentur a dalších národních institucí odpovědných za globální vzdělávání v Evropě. GENE podporuje vytváření kontaktních sítí, výměnu zkušeností, výzkum v oblasti koncepcí a politik, přípravu národních strategií a zvyšování kvality v oblasti globálního vzdělávání v evropských zemích. S podporou sekretariátu GENE iniciuje evropský proces vzájemného hodnocení jako součást úsilí o zlepšení globálního vzdělávání, jehož cílem je snažit se o to, aby všichni lidé v Evropě měli přístup ke kvalitnímu globálnímu vzdělávání.