Proběhl druhý letošní Světový kabinet

10/5/2022

Druhý Světový kabinet se letos konal ve čtvrtek 28. dubna a jeho hlavním tématem byl průběh místní akce. Setkání proběhlo na online platformě Zoom, kde se sešlo deset Světových učitelek a učitelů.

Účastníci společně diskutovali, jak jejich místní akce proběhla, co jim při průběhu akce fungovalo, případně co by příště udělali jinak. U nově zapojených škol do programu Světová škola, kde ještě místní akce neproběhla, mohli účastníci čerpat velké množství inspirace a zároveň prodiskutovat závěrečné přípravy. 

Společně jsme také sdíleli dobré rady a důležité informace, které se pojí ke konci školního roku a souvisejí s programem Světová škola. 

Dále na setkání zazněla pozvánka na Summit světových škol, který se letos uskuteční 15.6. v Doxu v Praze, na který jste všichni srdečně zváni. 

Jak probíhala/proběhne Vaše místní akce?

“Akce proběhla před měsícem. Ohlas obrovský. Knižní jarmark přinesl 16000 a šel na podporu Ukrajinu. Rodiče ji chtějí mít pravidelně.”

“Dokončujeme katalog z recyklovaných výrobků (v tištěné i elektronické podobě. Na závěr chystáme zahradní slavnost.”

“Chystáme akci na podporu školy v Sierra Leone, sportovní odpoledne pro školu a blízké, netradiční sporty i „africké“ disciplíny.”