Žijeme městem – příručka s lekcemi do výuky pro 2. stupeň ZŠ

Metodická příručka Žijeme městem vznikla jako doprovodný materiál stejnojmenného online kurzu, lze ji ale při práci s dětmi využít i samostatně. Kurz je určen žákům a žákyním druhého stupně ZŠ a jejich vyučujícím. Jeho cílem je: zvýšit zájem dětí o město, ve kterém žijí; prohloubit jejich porozumění, jak město funguje a co má vliv na kvalitu života; motivovat je k tomu, aby se podílely na pozitivních změnách ve svém okolí.

Jádro metodické příručky tvoří lekce do výuky, které doplňují a rozšiřují jednotlivé tematické kapitoly online kurzu: Město sdílené a komunitní; Životní prostředí města; Doprava a bezpečí; Město pro všechny; Participace. Důležitou součástí příručky jsou tipy, jak na mapování místa, kde žáci a žákyně žijí a také části věnované přípravě a realizaci žákovských projektů.

Kurz je přístupný zdarma po registraci na webových stránkách https://kurz-zijememestem.clovekvtisni.cz