Učíme v souvislostech na 1. stupni ZŠ

Publikace je určena pro 1. stupeň ZŠ.

Publikace propojuje globální vzdělávání (GV), čtenářskou gramotnost, kritické myšlení s předměty na 1. stupni základní školy.

Metodická příručka nabízí 19 plně funkčních lekcí do konkrétních předmětů, které byly okomentovány odborníky Národního pedagogického institutu ČR a otestovány přímo ve výuce. Na lekcích, které propojují čtenářskou gramotnost a GRV, jsme spolupracovali s Ninou Rutovou Terezou Šiklovou.

Publikace:

  • se věnuje tématům jako jsou: zdraví, životní prostředí, propojenost světa, nerovnosti, jinakost, odpovědná spotřeba či konflikt.
  • přináší lekce pro žáky ve věku 6–11 let.
  • nabízí tipy, jak s lekcí pracovat se žáky se specifickými potřebami.
  • rozvíjí kritické myšlení, kreativní myšlení, čtenářskou gramotnost atd.
  • Začleňuje globální témata skrze vzdělávací proces na 1. stupni (matematika, Český jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, člověk a jeho svět).