Světové dějiny lidstva (vč. metodiky)

Publikace je určená primárně pro vyučující 2. stupně ZŠ a SŠ.

Chcete učit o historii v souvislostech s globálními tématy? Tak, aby historie nepodněcovala k nacionalismu a eurocentrismu? Hledáte propojení dějepisu s dalšími předměty?

3dílná učebnice  Světové dějiny lidstva ukazuje globální témata (migrace, klimatická změna, mezinárodní nerovnosti a gender) v historických souvislostech. Učebnice podporuje mezipředmětové vazby – mohou ji kromě vyučujících dějepisu využít i vyučující dalších předmětů – zeměpisu, občanské výchovy, jazyků, biologie, chemie a dalších. 

Učebnice obsahuje velké množství vizuálních prvků – map, grafů nebo infografik. Na jejich základě jsme vytvořili lekce, které lze využít při prezenční i distanční výuce. 

K učebnici jsme spolu s pedagogy  vytvořili metodickou příručku, která obsahuje 45minutové lekce do výuky různých předmětů na 2. st. ZŠ a SŠ. Cílem příručky je zjednodušit učitelům práci s učebnicí.