Metodika pro výuku o globálních souvislostech pro SŠ

  • odpovědná spotřeba a výroba, migrace, cíle udržitelného rozvoje (SDGs), klimatická změna
  • formální vzdělávání, neformální vzdělávání

Metodika obsahuje šest kompletně připravených lekcí z oblasti výuky v globálních souvislostech. Jednotlivá témata jsou zpracována s ohledem na RVP a přiřazená k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje OSN. Využít ji mohou nejen učitelé středních škol, ale také volnočasoví pedagogové, rodiče či kdokoli jiný, kdo pracuje s dětmi ve věku 15 – 19 let. Naleznete v ní připravené pracovní listy, informační podklady, doplňkové inspirační komiksy i typy na další práci s vaším kolektivem.

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech pro SŠ