Metodika pro výuku o globálních souvislostech pro II. stupeň ZŠ

  • globalizace a propojenost světa, lidská práva, globální problémy, cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
  • formální vzdělávání, neformální vzdělávání

Jedná se o 17 na sobě nezávislých výukových lekcí, z nichž se každá věnuje jednomu z Cílů udržitelného rozvoje. Soubor těchto Cílů představuje škálu témat a problémů, s nimiž se v současné době lidstvo potýká – zastoupena jsou environmentální témata (Klimatická opatření, Dostupné a čisté energie), sociální problematika (Méně nerovností, Kvalitní vzdělání), ekonomika a světový trh (Odpovědná výroba a spotřeba, Důstojná práce a ekonomický růst) či globální snaha o zabezpečení důstojných životních podmínek všem lidem na Zemi (Konec chudoby, Konec hladu, Pitná voda, kanalizace a hygiena).

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech pro II. stupeň ZŠ