Když se řekne GRV – globální témata ve vybraných předmětech

Publikace je určena pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

V publikaci naleznete:

  • ROZSAH GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
  • CITLIVÁ GLOBÁLNÍ TÉMATA
  • VÝCHODISKA GLOBÁLNÍCH TÉMAT
  • ZÁŽITKOVÉ UČENÍ
  • PŘEDMĚTOVĚ ZAMĚŘENÉ PLÁNY VÝUKOVÝCH LEKCÍ do těchto předmětů: matematika, přírodovědné předměty, zeměpis, etika/křesťanství, občanská výchova, národní jazyk, angličtina jako cizí/národní jazyk,

K čemu můžete tuto publikaci využít?

  • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do výuky.
  • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.