Jak na žákovské kampaně? S odvahou.

Sborník představuje inspirativní žákovské kampaně pro veřejnost. Ty v letech 2021–2022 za pomoci svých učitelů a učitelek zorganizovaly týmy žáků ze dvanácti škol, které se zapojily do projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“.

Většina žákovských týmů připravovala jednotlivé akce v roce 2021 online a jak sami při hodnocení uvedli, bylo to pro ně ze začátku obtížné, ale dokázali se přizpůsobit a naučili se mnoha novým věcem. Témata kampaní, kterým se žáci rozhodli věnovat, vycházela z „Cílů udržitelného rozvoje“ a byla různorodá. Jednalo se např. o témata jako ochrana životního prostředí a přírody, voda a biodiverzita v krajině, problematika palmového oleje, pomoc ohroženým druhům zvířat, plýtvání potravinami, šetření vodou, třídění odpadu, udržitelná móda, ale i pomoc Ukrajině formou charitativních sbírek.

Co však všechna tato témata spojovalo? Hlavně to, že je žáci vnímají jako aktuální, že se jich samotných dotýkají a zároveň, že mají globální přesah. Žáci vidí smysl v organizování a pořádání takovýchto kampaní a věří, že mohou pozitivně ovlivňovat a měnit věci nejen ve svém okolí.