Globální rozvojové vzdělávání v hodinách českého jazyka a literatury

Publikace je určena pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Pro začleňování globálních témat do hodin českého jazyka a literatury zde naleznete:

  • Představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.
  • 20 aktivit s rozličnými tématy – jako hlavní motiv se celou publikací nese téma vody.
  • Aktivity v délce do 1 vyučovací hodiny.
  • Metody kritického myšlení.

K čemu můžete tuto publikaci využít?

  • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do výuky.
  • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.
  • Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit, napsat své komentáře.