Filozofie pro děti – praktická příručka s lekcemi do hodin

Didaktická příručka pro učitele navazující na dlouhodobý výcvik i jednorázová školení. Kromě podrobně popsaných lekcí, které můžete využít ve vašich hodinách, v ní najdete i shrnutí z evaluace celého projektu. V publikaci naleznete praktické lekce přímo do hodin občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, přírodovědy, ale i českého jazyka. Některé lekce je možné využít na prvním stupni ZŠ, většina z nich je určena pro 2. stupeň ZŠ a také SŠ. Na tvorbě lekcí se podíleli přímo pedagogové ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, ZŠ Bobrová, ZŠ Táborská, Praha 4.

Filosofie pro děti je didaktickou metodou, s níž přišel v 70. letech 20. století Matthew Lipman, profesor filozofie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Znepokojovalo ho, že se mladí lidí na univerzitách neučí samostatně přemýšlet. Dnes je Filosofie pro děti (P4C – Philosophy for Children) známá ve více než 60 zemích.