Cíle udržitelného rozvoje

Cíl Světové školy je zapojovat globální témata do života školy. A jaká témata to konkrétně jsou? Přehledně je shrnuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable development goals, nebo SDGs). Byly přijaty v roce 2015 na půdě OSN. Jedná se o rozvojovou strategii do roku 2030, tzv. Agendu 2030.Cíle stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují. Cíle udržitelného rozvoje nefungují samy o sobě. Každý cíl spadá do dvou nebo i tří pilířů (například SDG 13, Klimatická opatření, se týká ekonomického i environmentálního pilíře). Cíle se navzájem doplňují, a tvoří tedy ucelený a propojený systém rozvoje.

Více o Cílech udržitelného rozvoje se dočtete na webové stránce Globální cíleInformačního centra OSN v PrazeMinisterstva životního prostředí. Metodické materiály, kterými se můžete inspirovat při výuce zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje naleznete na webových stránkách Adry nebo Skautů NaZemi.