Cíle udržitelného rozvoje s Emou a Štěpánem –metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ

Metodická příručka je zaměřena na témata globálního vzdělávání určenou pro žáky 1. stupně ZŠ. Naleznete v ní šest kompletně zpracovaných výukových lekcí v šesti tématech, která vycházejí ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Soubor těchto cílů představuje škálu témat a problémů, s nimiž se v současné době lidstvo potýká.

Témata lekcí byla vybrána tak, aby byla blízká žákům 3.–5. tříd. Společně s hlavními dětskými hrdiny Emou a Štěpánem a komiksovými příběhy z jejich každodenního života, které jsou součástí každé lekce, žáci snadno pronikají do témat, jako je udržitelná spotřeba a čerpání zdrojů, vzdělávání a zdravotní péče v chudých zemích, jinakost, schopnost empatie k druhým lidem nebo udržitelná doprava.

Cíle udržitelného rozvoje s Emou a Štěpánem