Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou

Tato publikace přináší různorodá východiska a různé profesní perspektivy, jak o demokracii přemýšlet, se zvláštním ohledem na českou společnost a naši historickou zkušenost. Neděláme si přitom iluze, že bychom složité a mnohovrstevnaté téma zvládli vyčerpat. Jde spíše o mozaiku přístupů, jak specifika demokracie ve 21. století chápat a jak o ní debatovat se žáky. Mezi jednotlivými přístupy lze snadno nacházet přesahy a souvislosti, stejně tak je možné jednotlivé kapitoly promýšlet a diskutovat o nich samostatně. Sedm kapitol, sedm témat, sedm perspektiv, jak demokracii v dnešní turbulentní době chápat a dlouhodobě posilovat. Ať už si vyberete téma jediné, nebo vás zaujme témat více, doufáme, že v úvodních textech i v metodických výukových materiálech najdete dost inspirace pro sebe i své žáky.