Active Citizens – Metodika programu pro 2. stupeň základních škol

Active Citizens je původně mezinárodní program zaměřený na podporu interkulturního dialogu a rozvoje komunit realizovaný organizací British Council ve více než třiceti zemích světa. V rámci spolupráce British Council a vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni vznikla v roce 2012 metodika přizpůsobená českému školnímu prostředí, která zdůrazňuje posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v jejím okolí. 
Metodická příručka programu Active Citizens přizpůsobená pro druhý stupeň základních škol ukazuje učitelům cestu, po které se mohou vydat, pokud chtějí systematicky vést žáky k aktivnímu občanství – posilovat u nich kompetence aktivních občanů a zapojit je do života místní i globální komunity. Příručka nabízí propracované a logicky provázané aktivity, které během jednoho školního roku vedou žáky k realizaci společensky prospěšného projektu pro místní komunitu / svou obec.