Metodika pro výuku o globálních souvislostech pro MŠ

  • globalizace a propojenost světa, odpovědná spotřeba a výroba, rovné příležitosti a gender, cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
  • formální vzdělávání, neformální vzdělávání

Našim cílem je zprostředkovat důležitá témata i těm nejmenším. Myslíme si totiž, že semínko zasazené ve správný čas je na cestě za poznáním klíčové. Zabalili jsme proto zdánlivě náročná témata do pohádek, her a obrázků a výsledkem je publikace, kterou si níže můžete stáhnout. – 17 velkých témat, která jsou přizpůsobena těm nejmenším – aktivity jsou na 45–60 minut – na konci lekce najdete i doplňkové činnosti – informace, hry a aktivity, videa, fotografie, obrázkové přílohy

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech pro mateřskou školu