Přihlaste se do CENY INSPIRACE SVĚTOVÉ ŠKOLY!

16/5/2022

Inspirujete k udržitelnému světu?

S radostí vyhlašujeme 1. ročník Ceny inspirace Světové školy – ocenění určené pro školy, které jsou zapojeny do programu Světová škola, a které svojí činností řeší globální témata na lokální úrovni. Slavnostní vyhlášení proběhne 11. 11. 2022 na půdě Senátu ČR!

Jak se přihlásit?

  • natočte video
  • pošlete jej svému koordinátorovi (do 30. 9. 2022)
  • a vyplňte krátký formulář

Podrobnější informace najdete na našem informačním letáčku

Pojďme společně ukázat, že i česká škola může být Světová!

Akce probíhá pod záštitou MŠMT a OSN.

*(Ocenění je určeno pro školy, které získaly certifikát Světová škola v červnu 2021 a kdykoliv dříve).
 
 
Cena inspirace Světové školy je finančně podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). Obsah této akce nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.