Předali jsme Ceny inspirace Světové školy 2023

10/11/2023

V pátek 3. listopadu jsme ve Frýdlantském salónku Senátu ČR vybraným školám zapojeným do tohoto programu předali Ceny inspirace Světové školy. Již podruhé jsme tak ocenili školy, jejichž akce a komunitní projekty byly v loňském školním roce těmi zajímavými příklady dobré praxe pro ostatní. Mezi oceněnými jsou zastoupené různé typy škol od malotřídek, až po velké školy z panelových sídlišť. Ve svých projektech se školy věnovaly tématům jako nakládání s odpady, spravedlivý obchod nebo odpovědná spotřeba.

„Jsme rádi, že jsme již druhým rokem po sobě mohli takto ocenit žáky i učitele, kteří v řadě případů dokázali ve svých městech a obcích v omezeném čase školní výuky připravit opravdu rozsáhlé a zajímavé akce s velkým dopadem i počtem návštěvníků. Potvrzují tím jeden z cílů celého programu, že o globálních tématech a problémech se nemusí jen učit, ale mohou směrem k nim i aktivně jednat přímo ve svém nejbližším okolí,“ říká k předávání letošních Cen inspirace Světové školy Milan Caha, projektový manažer tohoto projektu z Člověka v tísni.

Na slavnostní akci vystoupilo několik veřejně známých osobností, kteří ve svých příspěvcích poděkovali žákům za jejich aktivity, za jejich zájem o globální témata dneška a pogratulovali jim k získání ceny pro jejich školu. Byli mezi nimi například senátor Jiří Drahoš, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR Petr Gandalovič a pověřená ředitelka Odboru vzdělávací politiky MŠMT Ludmila Třeštíková. Akci moderovala Jana Peroutková z České televize.

Cenou inspirace Světové školy jsme letos ocenili těchto osm Světových škol:

„Oceněné školy ukazují, že bychom se o svět kolem sebe měli zajímat od útlého věku, že i žáci mohou přispět ke změně, a že když si věří, dokáží společně hodně,“ oceňuje projekty škol Lenka Pánková, koordinátorka Světové školy v organizaci ARPOK.
„Když vidím žákyně a žáky oceněné Cenou inspirace, cítím hrdost na to, co dokázali, i naději v novou generaci. Jsou aktivní a nejsou lhostejní ke světu i planetě. Jejich úsilí dává smysl tomu, co děláme. Jsou inspirací pro nás i své okolí,“ říká o cenách Petra Svatková, koordinátorka Světové školy za organizaci ADRA.

Součástí slavnostního předávání Cen inspirace byla i panelová debata s podtitulem „Pohnout sebou, pohnout světem“, které se účastnili: Jan Lukačevič – kosmický inženýr, popularizátor vědy a ambasador Světových škol Ludmila Kozlová – iniciátorka studentského projektu “Telperion“ věnující se udržitelnosti Max Schroder – autor projektu Second Chance for Material, v rámci něhož se vyrábí recyklovaná prkna z odhozených odpadků nebo z odpadu z výroby.

Fotogalerii z akce si můžete prohlídnout ZDE.

Světová škola je dlouhodobý program, ve kterém se žáci i učitelé ze škol, které jsou do něj zapojené, pravidelně zajímají o světové dění, globální témata. Tato témata tvoří přirozenou součást výuky i života školy. Minimálně jednou za rok pořádají společně s místním partnerským subjektem akci zaměřenou na snahu o řešení nebo zmírnění vybraného globálního problému. Po splnění daných podmínek získávají školy certifikované označení Světová škola. Tím se v současné době pyšní 125 českých mateřských, základních a středních škol.

Program Světová škola zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSN Česká republika. Program je dlouhodobě finančně podporován z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.