Přání světu – ZŠ a MŠ Hnízdo Únětice, p. o.

21/2/2019

Společnými silami vyslat mnoho přání pro lepší svět

Letos zapojená Základní a mateřská škola Hnízdo Únětice se rozhodla uspořádat akci Přání světu.

Cílem bylo uvědomění si toho, že společnými silami dokážeme víc. Každé dítě má jedno přání, a pokud se všechna přání spojí dohromady, mají mnohem větší vliv. Zároveň má každé přání, každý jedinec svou důležitost, je součástí celku a bez jeho snahy se to neobejde. Chtěli jsme žáky motivovat k tomu snažit se věci opravdu měnit, něco pro to reálně udělat. Současně jsme se rozhodli zvýšit informovanost o tom, že globální problémy jsou ohromné a týkají se všech, tedy i každého z nás. V neposlední řadě jsme se seznámili s tibetskou kulturou, významem modlitebních praporků a významem jednotlivých barev.

Východiskem pro tento projekt jsou tibetské modlitební praporky, kde je zde napsána modlitba a nakreslené zvíře, které modlitbu nese světem. Stejně jsme pracovali my, zvolili jsme si přání pro lepší svět a k tomuto přání jsme volili zvíře, které bude hrdým nositelem onoho přání širým světem.

Svá přání jsme nakreslili a napsali na připravené látky. Na závěr jsme společně navlékli praporky na provaz a pověsili před školu. Společně jsme zazpívali píseň složenou přímo pro tento okamžik, aby se naše přání šířila světem.

Martina Hůlová

školní koordinátorka projektu Světová škola

Galerie: