Nové Světové školy zhodnotily svůj první rok v programu a mají se čím pochlubit.

23/6/2023

Poslední akcí před slavnostní certifikací na Summitu Světových škol bývá každoročně Reflektivní setkání.

Letos přivítalo krásné prostředí Toulcova dvora téměř padesát účastnic a účastníků z deseti škol. Žákyně a žáci se ohlíželi za uplynulým školním rokem a v prezentacích a na „tržišti aktivit“ si vzájemně sdíleli na čem pracovali, co se jim podařilo a čeho dosáhli. Věnovali se klimatu, ochraně přírody, tématu zdraví, bojovali za lidská práva, usilovali o odpovědnou výrobu a spotřebu, pořádali charitativní běhy, výstavy, pekli pro dobrou věc, uklízeli a zkrášlovali okolí školy nebo usilovali o větší bezpečnost v okolních ulicích. Spolu se školními koordinátorkami a koordinátory odvedli během školního roku pořádný kus práce a všichni mají být nač hrdí.

Na závěr programu si všichni individuálně zhodnotili, co se v rámci programu Světová škola doposud naučili a také čemu se chtějí věnovat dále. Spolupracovat, komunikovat s novými lidmi, důvěřovat sobě i ostatním, organizovat akce a svůj čas nebo lépe zařazovat témata globálního vzdělávání. To všechno patřilo k nejčastěji zmiňovaným přínosům. Všichni se shodli na tom, že chtějí zůstat aktivní. Někteří by rádi udrželi stávající projekty, jiní by se naopak raději pustili do projektů nových. Tak nebo onak, pomoc druhým a planetě je silným hnacím motorem pro mnohé.

Fotky ze setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii Reflektivní setkání 2023.