Nahlédněte za dveře prvního letošního Světového kabinetu

11/4/2022

Světový kabinet se letos poprvé konal ve čtvrtek 17. února a jeho tématem bylo plánování místní akce. Jako vždy se odehrál na online platformě Zoom, kde se sešlo deset Světových učitelek a učitelů.

Společně jsme diskutovali nad podobou místní akce, nad konkrétními kroky, užitečnými tipy a zkušenostmi. Důležitými okruhy diskuze byly provázanost místní akce s GRV a hledání podpory u kolegů, rodičů nebo partnerů. Účastnice a účastníky zajímala mediální a organizační podpora a také podpora legislativní a technická. Sdílely se rady při organizování sbírek a aukcí a hovořilo se také o tom, jak pracovat se žáky, kteří se po dlouhém období covidu vrátili do školy ve špatném psychickém i fyzickém stavu a často také se zhoršeným rodinným zázemím. 

Příští Světový kabinet se uskuteční opět ve čtvrtek, a to 28. dubna 2022

Těšíme se na Vás!