NABÍDKA KURZU: Kritické myšlení a řešení problémů

30/1/2019

Každá země na světě potřebuje kvalitní vzdělávací systém, který rozvíjí znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro život a práci v globalizovaném světě a k odpovědnému chování na úrovni místní i celosvětové.

Pro to, aby mladí lidé uspěli, potřebují ve škole rozvíjet klíčové kompetence, které se vztahují nejen ke světu, ve kterém žijí, ale také ke světu, ve kterém žít budou.

Termín: 21. – 22. 2. 2019 a 19. 3. 2019  (jedná se o dvoudenní kurz a navazující jednodenní setkání, 21. 2. 10-18h,   22. 2. 8-16h,   19. 3. 9-16h)

Místo: Pardubice, Hotel Staré Časy (Havlíčkova 1080, Pardubice), místo je zvoleno s ohledem na dostupnost z Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Pro koho je kurz určen: pedagogové ZŠ a SŠ z Moravskoslezského a Ústeckého kraje, celkem 20 účastníků

Lektoři: Seminář povedou společně lektoři ze vzdělávacích organizací ARPOK, Varianty-Člověk v tísni a NaZemi a zkušení učitelé základních škol.

Kurz je založen na metodice British Council pro výuku klíčových dovedností pro učení, pracovní život a život ve společnosti 21. století (tzv. core skills). V tomto semináři se zaměříme na oblast „kritické myšlení a dovednost řešit problémy“ a na způsob, jak prvky posilující tuto dovednost efektivně a prakticky začleňovat do různých vyučovacích předmětů. (pozn. Pro odlišení chceme upozornit, že se nejedná o seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) založený na modelu E-U-R)

Kurz přináší účastníkům:

 • seznámení s metodologií “Core skills for learning, work and society” (Klíčové dovednosti pro učení, pracovní život a život ve společnosti 21. století) se zaměřením na modul “Critical Thinking and Problem Solving” (Kritické myšlení a dovednost řešit problémy)
 • výuku vybraných strategií kritického myšlení snadno přenositelných do školní praxe 
 • sdílení zkušeností s výukou kritického myšlení na školách ZŠ logopedická Ostrava, ZŠ Příbor Jičínská
 • vytvoření aktivit a plánu pro vlastní výuku a jeho ověření mezi jednotlivými setkáními (během dvoudenního setkání za pomoci lektorů každý účastník vytváří plán pro začlenění kritického myšlení do výuky, v mezidobí ve své škole zrealizuje část plánu za pomoci mentora a během jednodenního setkání v březnu bude sdílet svoje zkušenosti a případně adaptovat již vytvořený plán na základě svých zkušeností)

Kurz bude zaměřen z 60 % na praxi, z 20 % na teorii, a z 20 % na přípravu začlenění nových prvků do vlastní výuky. Kurz je postaven na předpokladu, že dovednost kriticky myslet a řešit problémy by měla být začleňována a zdokonalována v rámci většiny vyučovaných předmětů.

Metodika Kritického myšlení a řešení problémů British Council rozvíjí 4 základní dovednosti:

 • Řešení neobvyklých problémů
 • Zvažování různých perspektiv
 • Posuzování důkazů
 • Porozumění hlubokým strukturám problému

Za účelem rozvoje těchto dovedností budou procvičovány 3 výukové strategie:

 • Kladení otázek, které vedou k hlubšímu přemýšlení a umožňují získat představu o hloubce porozumění
 • Modelování, jak kriticky přemýšlet a jak řešit problémy
 • Poskytování zpětné vazby

Další informace:

 • Účastníkům je hrazeno cestovné do Pardubic a zpět ve výši hromadné dopravy, ubytování a stravné na kurzu.
 • Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášení:

Účastníci se mohou přihlašovat na kurz do 8. 2. 2019 prostřednictvím formuláře na https://goo.gl/forms/IN0OQRPnVjyNMrag2.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na emailu lenka.pankova@arpok.cz. Kapacita kurzu je 20 účastníků.

—————————————

Kurz je součástí projektu Lidé lidem (People2People Central Europe), ve kterém je ARPOK partnerem organizace British Council. Projekt se zaměřuje na podporu celospolečenské soudržnosti a jeho záměrem
je nabídnout různým skupinám s omezeným přístupem k mezinárodním sítím v ČR, Maďarsku a na Slovensku příležitost ke společnému přemýšlení, tvoření a inovacím, které povedou k optimističtější vizi pro budoucnost. Projekt je ve své pilotní fázi (listopad 2018 – březen 2019) realizován ve třech oblastech: aplikované umění, vzdělávání (klíčové dovednosti) a společenský rozvoj.

ARPOK se podílí na realizaci oblasti vzdělávání (klíčové dovednosti) ve spolupráci s programem Varianty – Člověk v tísni.