Zambie

Žáci se prostřednictvím skupinové práce s mapou, textem či fotografiemi seznamují s vybranými kapitolami geografie Zambie. Vzájemné sdílení informací o jednotlivých tématech umožní žákům vytvořit si celistvý pohled na Zambii a vyplnit pracovní list, který slouží jako výstup celé hodiny.