Začínáme se Světovou školou

Žáci se seznámí s tématy Světové školy. Hledají propojení témat s životem ve své obci a začínají přemýšlet o možnostech vlastního zapojení. Výstupem z hodiny jsou plakáty s tématy Světové školy doplněné o nápady žáků v celosvětovém měřítku. Dalším cílem je soupis a následný výběr konkrétních aktivit, kterým se budou žáci v průběhu školního roku věnovat na místní úrovni.