Vzdělání a rodina ve světě

Žáci se v hodině zamýšlejí nad hodnotou vzdělání z různých úhlů pohledu. Provádějí průzkumy o motivacích a postojích vůči škole mezi svými spolužáky a prostřednictvím výstavy i mezi zambijskými studenty, průzkumy vyhodnocují a výsledky porovnávají. Na základě podobností či odlišností pak diskutují o problematických aspektech vzdělání ve světě.