Světový terorismus

Lekce se věnuje světovému terorismu 21. století. Žáci se zamyslí nad pojmem terorismus, vyjmenují příklady terorismu z historie, zdůvodní, proč se terčem útoků stávají především civilisté a zamyslí se nad tím, jak by se dal terorismus eliminovat. Je kladen důraz na argumentaci.