Svět, kde (ne)můžeme žít

Starší žáci hravou formou prostřednictvím krátkých aktivit, které sami
vymysleli, seznamují žáky nižších ročníků s globálními problémy, se
kterými se nyní potýká Země. A snaží se s nimi společně najít řešení, o
které by se mohli pokusit v rámci školy a svého domova.