Spolupráce a její význam

Lekce ukazuje žákům význam a nutnost spolupráce pro dobře fungující
mezilidské vztahy. Výsledkem jejich práce je návrh řešení daných situací, na
kterém se jako skupina dohodnou a kterým pomohou
konkrétnímu člověku v nelehké životní situaci.
Svá řešení žáci následně konfrontují s výsledky práce
ostatních skupin a snaží se najít společné východisko a
společné řešení.