Sluníčko pojď mezi nás

Planeta Země je součástí vesmíru, domovem nejen pro člověka,
ale také pro zvířata a rostliny. Je tvořena živou a neživou
přírodou, kde vše by mělo být v souladu. Význam a nezbytnost
Slunce pro život.