Shamův jídelníček

Žáci srovnávají svůj běžný jídelníček a jídelníček chlapce z Keni žijícího
v chudobě. Uvědomí si důležitost vitamínů a minerálů pro lidské zdraví a
formulují příčiny nalezených nerovností mezi ČR a Keňou. Na závěr si
stanoví zásady, které přispějí ke zlepšení jejich vlastního jídelníčku.