Sběr a recyklace hliníku

žáci jsou stručně uvedeni do tematiky sběru hliníku: výskyt v přírodě, jeho
vlastnosti, náročnost výroby a energetické náklady; použití v průmyslu, příklady
konkrétních výrobků; zdravotní rizika; recyklace hliníku, znečištění životního
prostředí, estetické hledisko.