Odkud ty věci jsou?

Žáci se dozvědí o pozadí produkce čtyř běžných věcí – (bavlněné tričko,
fotbalový míč, banán a čokoláda) a uvedou, jaké dopady to může mít na lidi
v zemích, kde se vyrábějí a na životní prostředí.