Ocean clean up – sběr plastového odpadů z moří a oceánů

Žáci se seznámí s projektem Ocean clean up, přemýšlejí o řešení problému zamoření oceánu plasty. Učí se orientovat v textu a třídit informace pomocí metody I.N.S.E.R.T. Pracují ve skupinách a prohlubují schopnosti vzájemné spolupráce. Výsledkem práce je vytvoření vlastního návrhu řešení problému (jak mohu já osobně přispět ke zlepšení situace) a následná diskuze nad jednotlivými návrhy.