Někde málo, jinde moc, jídlo volá o pomoc

Žáci se prostřednictvím skupinové i samostatné práce seznámí
s problematikou plýtvání potravinami, zjistí fakta o celosvětovém
plýtvání, o jeho dopadech na životní prostředí, kterými skupinami
potravin se plýtvá nejvíce, naučí se číst informace o spotřebě na
obalech potravin, jak správně uchovávat potraviny v ledničce, a tím
zmírnit plýtvání ve svých domácnostech.