(Ne)demokracie a umění

Učební jednotka je rozdělena do 3 vyučovacích hodin. V první části se žáci seznámí s politickou situací v Bělorusku a zhodnotí dodržování základních lidských práv a svobod v této zemi. Zároveň mohou žáci pozorovat způsoby, jakými se obyvatelé – především umělci, snaží proti režimu bojovat.V druhé části s žáky podrobněji diskutujeme o umění jako formě protestu (ať v Bělorusku, u nás nebo ve světě). Žáci se seznámí s konkrétními díly českých i zahraničních umělců. V poslední části žáci tvoří vlastní „protest díla“ a následně je prezentují spolužákům.