Naše Země

Žijeme na planetě Zemi, která je stále více zahlcována vzrůstajícím množstvím odpadu. Cílem projektového dne je motivovat děti a jejich prostřednictvím ovlivnit rodiče i
širší veřejnost a tím přispět k řešení problému sběru, třídění a likvidace odpadů.