Migranti a uprchlíci

Žáci se seznamují s pojmy migrant a uprchlík, které
se naučí chápat v kontextu současného globálního
vývoje s ohledem na českou azylovou legislativu.
Pracují ve dvojicích a malých skupinách. V učební
jednotce budou vytvořeny modelové příběhy, při
jejichž analýze lze následně ověřit pochopení výše
uvedených pojmů.