Listina základních práv a svobod I

Žáci se seznámí s charakteristikou LZPS.
Formou skupinové práce prozkoumají základní
dokumenty týkající se lidských práv a seznámí se
s principy, ze kterých vyrůstají obecná ustanovení
LZPS. Na závěr každý žák vystoupí
s„jednominutovou řečí“ na dané téma.