La négritude

Cílem lekce je seznámit
studenty s použitím výrazů, které označují příslušníky tmavé pleti, a to na
synchronní i diachronní úrovni. Základním cílem je osvojit si pojmy, které jsou
společensky vhodné a být si vědom nevhodnosti užití některých výrazů, které
jsou považovány za nekorektní, ale je možné se s nimi setkat.