Kyselé deště jako globální ekologický problém

Žák pochopí princip vzniku kyselých dešťů a jejich globální dopad na životní prostředí. Žák se učí vyhledávat informace k zadanému tématu, rozlišuje relevantní zdroje informací. Žák pod dohledem vyučujícího nasimuluje kyselé deště ve sklenici, na základně čehož má možnost na vlastní oči poznat následky a dopady na přírodu. Na základě toho pak celou problematiku kyselých dešťů promýšlí do hloubky a během řízené diskuze formuje svůj názor a přichází s možnými řešeními, které by pomohly tento globální problém omezit.