Krabice od bot

Lekce vznikla v rámci projektového dne Boj proti lhostejnosti, do
kterého byli zapojeni žáci celé školy.
Každý z učitelů měl možnost vybrat si libovolné téma, které by
přispělo a přimělo děti přemýšlet v globálních souvislostech, a
především jednat a dát najevo, že nejsme vůči globálním problémům
lhostejní. Každý toto téma pojal po svém a většina třídních učitelů
zvolila projekt po předchozí domluvě se svojí třídou. Žáci pomáhali,
kde se dalo a tímto pocitem byli naplněni ještě dlouhou dobu po jeho
realizaci.