Jídlo – základ života a globální problém

Žáci se seznamují s pojmy relativní a absolutní chudoba, s pojmem
hlad a s jeho možnými příčinami.
Práce ve třídě je rozdělena částečně na skupinovou i samostatnou.
V hodnocení bude zohledněna kreativita a schopnost žáků
formulovat své myšlenky.