Globální problémy – nerovnosti ve světě

Žáci na základě svých poznatků z demografie o rozdělení obyvatel ve světě (na
kontinentech) odhadnou rozdělení bohatství ve světě. Žáci diskutují výsledky
rozdělení obyvatel a bohatství, argumentují, proč by obyvatele či bohatství přesouvali
a do jakých regionů, v závěru nabízejí a odůvodňují svá řešení k nerovnostem v
rozdělení bohatství ve světě.