Globální problémy – Fair Trade

Lekce je zaměřena na problematiku mezinárodního obchodu a principy fungování
„spravedlivého obchodu“. Žáci si na základě aktivity „Banánová cesta“ uvědomí
nerovnosti, které přetrvávají v mezinárodním obchodě a snaží se hledat
řešení. Seznámí se s existencí snahy o spravedlivý obchod, zejména s hnutím
Fair Trade, s výrobky a produkty, které se v jeho rámci nejvíce obchodují, s
webovými stránkami věnovanými Fair Trade apod.