Globální cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

V této lekci se žáci dozvědí o globální změně klimatu a jejích
konkrétních dopadech na naše životy. Bude jim představeno 17
globálních cílů udržitelného rozvoje, jejichž konkrétní podobu žáci
nastudují ve dvojicích a odprezentují ostatním. Žáci se zamyslí nad
tím, jak mohou sami přispět k udržitelnému rozvoji a v závěru hodiny
se rozhodnou, zdali se budou chtít zapojit do projektu Světová škola.