Diktatury v současném světě

Žáci se seznámí s problematikou diktatur jako způsobu vlády.
Každý žák sepíše formou volného psaní text, v němž vyjádří svůj
názor na možný život v diktatuře. Pokusí se o vysvětlení podstaty
pojmu. Poté pracují sami s odborným textem, ve dvojici diskutují
o informacích, které text obsahuje. Na slepé politické mapě světa
lokalizují státy s diktátorskými režimy.