Dětští vojáci

Žáci se seznámí s problematikou dětských vojáků v Africe formou výkladu učitele, který je doplněn o názornou ukázku v podobě autentických fotografií, diskutují o tématu a pokusí se srovnat rozdíly mezi jejich způsobem života a životem afrického dítěte v jejich věku (13-14 let).