Dětská práce v grafech

Žáci za pomoci práce s textem získávají informace o dětské práci, vytváří grafy a píší článek do novin.